Meer aandacht voor u…

Als thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is. Als de leefsituatie van uw ouder(s) of partner speciale aandacht nodig heeft naast de reguliere thuiszorg. Als uw kind een beperking heeft waardoor meer aandacht nodig is dan u kunt geven.

Praktische zaken kunnen veel tijd en energie kosten. Ik help bij het organiseren van de praktische zaken. Maar ik sta ook voor u klaar als er hulp nodig is bij het boodschappen doen, het verzorgen van huisdieren of het regelen van uitjes, kortom: dagelijkse taken die niet of nog maar moeilijk gedaan kunnen worden.

Cura Nova

Sinds 1 mei 2015 ben ik een samenwerking met Cura Nova gestart. Samen zetten we ons in voor mensen die met wat extra steun en aandacht, beter door het leven komen.

curanova